FAT BRANDS

FAT Brands là một công ty đa quốc gia, đa thương hiệu, đứng đầu trong lĩnh vực nhượng quyền nhà hàng trên cơ sở phát triển chiến lược và tiếp thị. FAT Brands hiện đang sở hữu Fatburger, Buffalo, Cafe Buffalo Buffalo Express, Hurricane Grill & Wings, Yalla Mediterranean, Ponderosa và Bonanza Steakhouse, và các thương hiệu Elevation Burger, và nhượng quyền hơn 380 đơn vị trên toàn thế giới.

Một số thương hiệu của FAT Brands:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *